KONFIRMATION

Konfirmation I Kapela

Vi har fått önskemål om att ha en konfirmationsgrupp här i Kapela

Så nu vill vi kolla intresset för detta gäller de som är född 2010 men även om det är någon som är född 2009 och inte konfirmerat sig så är man välkommen med. Med start i September.

Ledare skulle vara

Sofia Fransson pastor i Kapela

Ulf Axelsson pastor i Gripenberg uv och tonårsledare i Kapela

Annelie Bullen Hörlenius  Tonårsledare i Kapela

Kanske även några yngre hjälpledare

Lektionstid på fredagar 17.30-18.45 Under Uv scout

 1 söndag i månaden med Gudstjänst och samtal under fikat.

Ett antal Gudstjänster under året

En hajk varje termin

Konfirmationshögtid  i maj

-INTRESSEANMÄLAN—-SMS FIA   070- 3364847——SNARAST

Namn

Ålder

Mobil nr

VORE ROLIGT OM VI BLEV ETT GÄNG !!!!!!!!