FÖRSAMLINGSDAG 8 SEPTEMBER

Var: I Bultsbols missionshus hos Sofia

När: 8 September

Tid: Samåkning ifrån Kapela Missionshus kl 9:30

Vi firar Gudstjänst tillsammans när vi kommer fram.
Därefter blir det gemenskap, kaffe, samtal, någon
aktivitet och lunch.
Mer info kommer längre fram!!